GameMaker Studio แจกเวอร์ชัน Standard Edition ให้ใช้กันได้ฟรีๆ จากราคาเต็ม $50 (จำกัดเวลา)

GameMaker Studio เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับช่วยในการพัฒนาเกม มีทั้งเวอร์ชัน Windows และ OS X โดยปกติแล้วตัวโปรแกรมเวอร์ชัน Free นั้นจะจำกัดความสามารถในเรื่องของจำนวน resource ที่สามารถใช้ในเกมได้ (เช่นพวกโมเดล

อ่านเพิ่มเติม