Twitch ถูกเจาะ ผู้ใช้ทุกคนควรเปลี่ยนพาสเวิร์ดด่วน!

Twitch-logo

มีรายงานออกมาว่า Twitch.tv เว็บไซต์ที่บริการการถ่ายทอดการเล่นเกมแบบ Streaming ได้ถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีเจาะระบบและขโมยข้อมูลของผู้ใช้ออกไป

ทาง Twitch ได้โพสต์เตือนผู้ใช้ผ่านทาง Twitch blog โดยมีเนื้อหาดังนี้ครับ

“เราเขียนบล็อกนี้เพื่อบอกให้คุณรู้ว่า อาจมีการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ของ Twitch จากผู้ไม่หวังดี

เพื่อป้องกันข้อมูลของคุณ เราได้สั่งให้พาสเวิร์ดและ stream key ทุกอันหมดอายุ และได้ตัดการเชื่อมต่อ account ออกจาก Twitter และ YouTube จากการนี้คุณจะถูกขอให้สร้างพาสเวิร์ดใหม่ในครั้งต่อไปที่คุณ login เข้าสู่ Twitch account

เราแนะนำให้คุณเปลี่ยนพาสเวิร์ดบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณใช้พาสเวิร์ดเดียวกันหรือคล้ายกันด้วย เราจะติดต่อไปหาผู้ใช้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม”

ที่มา: Twitch blog ผ่าน IGN

Author

Bigdragon

Play Football Manager since CM era.