[Review] Blek – “Best puzzle game since Tetris” Snafu ได้กล่าวไว้

Blek คืออะไร
Blek เป็นเกมแนว Puzzle ที่ต้องลากเส้นเพื่อให้เส้นที่เราลากนั้นวิ่งไปกินจุดตามที่เกมกำหนด
โดยเส้นวิ่งจะวนลูปเหมือนที่เราวาดไว้ ผมนิยามได้แค่นี้จริง ๆ ครับ อาจจะอ่านแล้วยังงง

อ่านเพิ่มเติม