Google Wallet สำหรับซื้อสินค้าแบบดิจิทัลกำลังจะยุติการให้บริการแล้ว

Google ได้ประกาศว่าบริการ Google Wallet สำหรับการซื้อขายสินค้าแบบดิจิทัล ที่ให้บริการมาตั้งแต่ปี 2011 กำลังจะยุติการให้บริการลงแล้วในวันที่ 2 มีนาคม 2015 ที่จะถึงนี้

ผลกระทบของการยุติการให้บริการดังกล่าวนี้คือ

อ่านเพิ่มเติม