Amazon เข้าซื้อ Twitch แล้ว ด้วยเงิน $970 ล้าน

Twitch-logo

ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรายงานออกมาว่า YouTube (ภายใต้ Google) สนใจที่จะเข้าซื้อกิจการของ Twitch บริการ Streaming วิดิโอการเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ท้ายที่สุดแล้วกลับเป็น Amazon ที่เข้าซื้อกิจการดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทาง Amazon และ Twitch ได้ออกมายืนยันการซื้อกิจการครั้งนี้อย่างเป็นทางการแล้ว โดย Amazon จะจ่ายเป็นเงินสดจำนวน $970 ล้าน ซึ่งการซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

ทาง Emmett Shear, CEO ของ Twitch ก็ได้เขียนข้อความถึง Community ไว้ว่า “พวกเราเลือก Amazon เพราะพวกเขามีความเชื่อเกี่ยวกับ community ของเรา พวกเขาเห็นมูลค่าและวิสัยทัศน์ระยะยาวตรงกันกับพวกเรา และต้องการช่วยให้พวกเราบรรลุสิ่งนั้นให้เร็วยิ่งขึ้น พวกเราจะยังคงเก็บเกือบทุกสิ่งทุกอย่างไว้เช่นเดิม ออฟฟิศของเรา พนักงานของเรา แบรนด์ของเรา และสิ่งที่สำคัญที่สุดความเป็นอิสระของเรา แต่ด้วยความสนับสนุนจาก Amazon พวกเราจะมีทรัพยากรที่จะสร้าง Twitch ที่ดีกว่าเดิมเพื่อคุณ”

ที่มา: Gamespot

Author

Bigdragon

Play Football Manager since CM era.