Humble Bundle ทำบุญได้เกม ยอดบริจาคทะลุหลัก $50 ล้านไปเรียบร้อยแล้ว

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยซื้อเกมผ่านเว็บไซต์ Humble Bundle ยินดีด้วยครับ คุณเป็นหนึ่งคนที่ร่วมบริจาคเงินให้กับการกุศลทั่วโลก ซึ่งหลังเว็บไซต์ก่อตั้งมาได้ 4 ปี ตอนนี้ยอดบริจาคทะลุหลัก $50 ล้านไปเรียบร้อยแล้ว

หลาย ๆ คนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่า Humble Bundle เป็นเว็บไซต์ขายเกมแบบรวมแพ็กเกมขายและให้เราตั้งราคาเองได้ว่าจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่ และนอกจากนั้นเรายังเลือกได้อีกด้วยว่าจะแบ่งเงินที่จ่ายไปให้กับใครในอัตราส่วนเท่าไหร่บ้าง โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ให้ผู้พัฒนาเกม, ให้กับ Humble Bundle, และให้กับการกุศล นั่นเอง

ซึ่งในโอกาสนี้ Humble Bundle ก็ได้ออกมาขอบคุณทุกคนที่เป็นแรงสนับสนุนและทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน เช่น การมอบโอกาสผู้พิการให้ได้เล่นเกม, ระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย, ช่วยสนับสนุนเงินทุนทางด้านการแพทย์, มอบหนังสือให้กับประเทศยากไร้, ซื้อน้ำสะอาดให้ประเทศที่ขาดแคลน และอื่น ๆ อีกมากมาย

ที่มา: Humble Bundle

Author

Bigdragon

Play Football Manager since CM era.