Microsoft จดโดเมน xbox.one

ข่าวสั้นทันโลกวันนี้ มีคนไปเจอว่าเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา Microsoft ได้จดโดเมน http://xbox.one ไปเรียบร้อยแล้ว ยังไม่รู้ว่ามีแผนจะเอาไปทำอะไรต่อแต่ถ้าเข้าตอนนี้จะวิ่งไปที่ Bing

ที่มา – @mikko

Author

Bigta

เล่นเกมมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่ง :3