Blizzard อาจจะทำ WarCraft 4 หลังจบ StarCraft 2: Legacy of the Void

Warcraft-3-wallpaper

Tim Morten โปรดิวเซอร์เกม StarCraft 2: Legacy of the Void ได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ IGN ว่าทาง Blizzard มีความคิดที่จะทำเกม RTS เกมใหม่ หลังจากที่ทำเกม StarCraft 2 ภาคสุดท้ายเสร็จแล้ว ซึ่งเกมที่จะทำอาจเป็น WarCraft 4, StarCraft 3, หรือไม่ก็เกมอื่นไปเลย

นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับซีรี่ส์ StarCraft เนื้อเรื่องของเกมนี้จะยังไม่จบภายในภาค Legacy of the Void แต่ภาคนี้จะเป็นบทสรุปของตัวละครแต่ละตัวที่ดำเนินเรื่องมาในภาค 2

ที่มา – PC Gamer

Author

Bigta

เล่นเกมมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่ง :3