ActiWait: เมื่อไฟสัญญาณไฟจราจรกลายมาเป็นเกม Pong

ในปี 2012 นักศึกษา 3 คนจากมหาวิทยาลัย HAWK ได้คิดไอเดียเกมขึ้นมาชื่อว่า StreetPong ซึ่งเป็นการเอาเกม Pong ไปติดไว้ตรงสองฝั่งถนนแล้วให้คนที่ยืนรอข้ามทางได้เล่นเกมฆ่าเวลากันระหว่างรอสัญญาณไฟเขียว

อ่านเพิ่มเติม