Dungeon Village ใน iOS ลดราคาเหลือ $0.99

เกมแนว Simulator จากค่าย Kairosoft ที่ให้เรารับบทเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านที่ถูกเหล่ามอนสเตอร์เข้ามารุกราน จึงต้องสร้างอาคารร้านค้าต่างๆ เพื่อดึงดูดให้เหล่าผู้กล้าเข้ามาที่หมู่บ้านนี้เพื่อปกป้องภัยคุกคามจากเหล่ามอนสเตอร์

อ่านเพิ่มเติม