กระทรวงศึกษาสหรัฐออกทุนพัฒนาเกม Eco เกมส่งเสริมการเรียนรู้นิเวศวิทยา สไตล์ Minecraft

กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาได้ให้ทุนสนับสนุนบริษัท Strange Loop Game ในการพัฒนาเกม Eco ซึ่งเป็นเกมที่ใช้สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องนิเวศวิทยาให้กับเด็กในชั้น ม.ต้น

Eco เป็นเกมแนว

อ่านเพิ่มเติม