Command & Conquer ภาคเก่าๆ ยังสามารถเล่นโหมด Multiplayer ต่อได้ ถึงแม้ Gamespy จะปิดเซิร์ฟเวอร์ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์เกมออนไลน์ชื่อดังอย่าง GameSpy ได้ประกาศปิดบริการ ส่งผลให้เกมเก่าๆ หลายๆ เกมที่ใช้ระบบของ GameSpy ไม่สามารถเล่นโหมด Online ได้

ล่าสุดแฟนเกม

อ่านเพิ่มเติม