INCEPTION เรื่องเก่าเล่าใหม่ ในแบบ 8-bit

เชื่อว่าชาวเกมเมอร์อย่างเราส่วนใหญ่ต้องเคยดูหนังเรื่องนี้กันมาบ้างไม่มากก็น้อยครับ วันนี้ลองมาดูกันอีกรอบ ในรูปแบบของเก 8-bit arcade ความยาว 2 นาทีกว่า ๆ จากทีมงาน CineFix ชาว YouTube กลุ่มนี้ที่ได้ทำมาให้ชมกัน

อ่านเพิ่มเติม