มาเล่น SimCity ในโลกจริงด้วยของเล่นเมืองจำลองจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติกันเถอะ!

ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนที่เวลาเล่นเกม SimCity แล้วอยากได้โมเดลเมืองที่เราสร้างออกมาตั้งวางไว้นอกเกมหรือเปล่า แต่ถ้ามี ความฝันของคุณเป็นจริงแล้วครับ เมื่อสถาปนิกชื่อ Steve Fox ได้ทำโมเดลเมืองจำลองที่สามารถพิมพ์ออกมาได้โดยใช้เครื่องพิมพ์

อ่านเพิ่มเติม