PS4 รุ่นความจุ 500 GB เหลือพื้นที่ให้ใช้งานได้จริงแค่ประมาณ 400 GB

ps4-hdd-space

มีผู้เล่นคนนึงไปหาซื้อเครื่องเกม PlayStation 4 มาได้ก่อนวันวางจำหน่ายจริง 3 วัน โดยเขาได้เอาเครื่องออกมาทดลองใช้งานแล้วพบว่า PS4 รุ่นความจุ 500 GB นั้นจริงๆ แล้วมีพื้นที่ว่างเหลือให้ลงเกมได้แค่ 408 GB เท่านั้นเอง และนอกจากนี้ยังพบว่าบางเกมเมื่อติดตั้งลงในฮาร์ดดิสก์แล้วใช้พื้นที่น้อยกว่าที่ระบุไว้ด้านหลังกล่องเกม เช่น Killzone: Shadow Fall หลังกล่องบอกใช้พื้นที่ 49 GB แต่ลงจริงใช้แค่ 39 GB หรืออย่าง Call of Duty: Ghost หลังกล่องบอกว่าใช้พื้นที่ 49 GB แต่เอาเข้าจริงใช้แค่ 32 GB

ที่มา – Kotaku

Author

Bigta

เล่นเกมมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่ง :3