Disrupt เกมจำลองการเป็นแฮ็กเกอร์ เจาะระบบรัฐบาลสหรัฐ ลง Steam Greenlight แล้ว

disrupt-game

ปัจจุบันเกมจำลองการเป็นแฮ็กเกอร์นั้นมีออกมาให้เล่นหลายเกมแล้ว อย่างเช่นเกม Uplink หรือ Hack Run ล่าสุดมีเกมใหม่จากค่าย North Rock Game เตรียมออกมาให้เล่นกันแล้ว

ในเกม Disrupt เราจะได้เล่นเป็นแฮ็กเกอร์ที่เจาะเข้าไปในระบบของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการชื่อ NexOS ที่ใช้ในการควบคุมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเมือง เราสามารถเข้าไปขโมย แก้ไข หรือลบไฟล์ข้อมูลในระบบของรัฐบาลได้ รวมถึงกลบร่องรอยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบ

http://www.youtube.com/watch?v=WCUdkQzgy2g

ปัจจุบันสถานะของเกมนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา แต่ก็มีข้อมูลลงใน Steam Greenlight แล้ว เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงทาง BaaGames จะนำมารายงานให้ทราบต่อไปครับ

ที่มา – Kotaku

 

Author

Bigta

เล่นเกมมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่ง :3