Disrupt เกมจำลองการเป็นแฮ็กเกอร์ เจาะระบบรัฐบาลสหรัฐ ลง Steam Greenlight แล้ว

ปัจจุบันเกมจำลองการเป็นแฮ็กเกอร์นั้นมีออกมาให้เล่นหลายเกมแล้ว อย่างเช่นเกม Uplink หรือ Hack Run ล่าสุดมีเกมใหม่จากค่าย North Rock Game เตรียมออกมาให้เล่นกันแล้ว

ในเกม Disrupt เราจะได้เล่นเป็นแฮ็กเกอร์ที่เจาะเข้าไปในระบบของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐ

อ่านเพิ่มเติม