วิทยาลัยในจีนเปิดสอนวิชา DotA เปิดเรียนวันแรกคนล้นห้อง

DOTA 2

วิทยาลัย Chongqing Energy College ของประเทศจีนได้เปิดสอนวิชาที่ชื่อว่า Recent Development of Electronic Sports and Analysis of DotA ซึ่งจะสอนเกี่ยวกับการพัฒนาในวงการ Electronic Sports (กีฬาอิเล็คทรอนิคส์ หรือการแข่งเกม) ในช่วงหลัง ๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์เกม DotA ซึ่งมุ่งเน้นการนำความรู้จากเกมไปใช้ในชีวิตจริง

“วิชา Electronic Sport นั้นจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการคิด การตัดสินใจ และการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งจำเป็นอย่างมากในการทำงานในชีวิตจริง”

วิชานี้เปิดรับแค่ 90 คน แต่กลับมีผู้เข้าเรียนล้นห้องกว่า 200 คน

Credit : polygon.com

Author

Midas

Big data engineer | Game caster Midas Channel on Youtube