ใครบอกว่าเล่นเกมไม่ดี? ผลการศึกษาล่าสุดพบว่าการเล่นเกม MMORPG ช่วยเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษได้

ผลการศึกษาจาก University of Gothenburg และ Karlstad University ในประเทศสวีเดน พบว่าเด็กที่เล่นเกมประเภท MMORPG เป็นประจำ จะมีความรู้และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เล่นเกม

ผลการศึกษานี้ได้จากการวิเคราะห์ความสามารถในการสนทนาและการใช้ภาษาอังกฤษในแบบที่อยู่นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม