Raptr ถูกแฮ็ก ข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านหลุด ใครใช้อยู่รีบเปลี่ยนกันด่วน!

เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา บริการ Social Network สำหรับเกมเมอร์อย่าง Raptr ประกาศว่าข้อมูลถูกแฮ็ก โดยทางแฮ็กเกอร์ได้ข้อมูลออกไปคือ Username, Email, First name, Last name รวมถึงรหัสผ่านที่ Hash แล้ว (แต่ไม่มี Salt) ซึ่งก็อาจจะทำให้ผู้ใช้ที่ตั้งรหัสผ่านที่สามารถคาดเดาได้ง่ายหรือใช้รหัสผ่านเดียวกันกับบริการหลายๆ

อ่านเพิ่มเติม