[update ภาพเพิ่ม] ชมงาน Thailand Toy Expo วันที่ 1 – 4 พฤษภาคมนี้

งานมหกรรมของเล่น Thailand Toy Expo 2014 เป็นงานจัดแสดงของเล่นและของสะสมต่าง ๆ โดย จิ๊บ พงศธร ธรรมวัฒนะ เจ้าพ่อของเล่นสาย Designer Toys ของเมืองไทย ที่จะรวบรวมของเล่นกว่า 100,000 ชิ้น และแขกรับเชิญชื่อดังในวงการของเล่นอีกมากมายทั้งจากไทย และต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม