Tiny Twitch – เมื่อนักพัฒนารับคำท้าให้เขียนเกมโดยใช้โค้ดแค่ 140 ตัวอักษร จะเป็นไงไปดูกัน

นักพัฒนาชื่อ Ben Porter ได้ทวีตว่าขอท้าใครก็ได้ให้สร้างเกมโดยให้เขียนโค้ดได้แค่ 140 ตัวอักษร (ตามข้อจำกัดของ Twitter)

หลังจากนั้น ก็มีโปรแกรมเมอร์สุดเทพชื่อ Alex Yoder สร้างเกมขึ้นมาโดยเขียนโค้ดแค่

อ่านเพิ่มเติม