เกมซีรี่ส์ Warhammer 40,000 ลดราคา 75% ที่ Get Games

Get Games

เว็บไซต์ Get Games จัดโปรโมชัน Warhammer 40,000 Huge Franchise Sale โดยลดราคาเกมซีรี่ Warhammer 40,000 ทุกภาค 75%

WH 40K: Space Marine $7.49
WH 40K: Dawn Of War GOTY Edition $4.99
WH 40K: Dawn of War Collection $9.49
WH 40K: Dawn Of War 2 $4.99
WH 40K: Dawn Of War 2: Chaos Rising $4.99
WH 40K: Dawn Of War 2: Retribution $7.49
WH 40K: Dawn Of War 2 Complete Collection $24.99
WH 40K: Dawn

อ่านเพิ่มเติม