Far Cry 4 และ Assassin’s Creed Unity แผ่นไทยมาแล้ว ถูกกว่า Steam

สำหรับใครที่รอซื้อเกม Far Cry 4 และ Assassin's Creed Unity ราคาไทย ตอนนี้ทาง Zest ประกาศราคามาแล้วนะครับว่าอยู่ที่ 999 บาททั้งสองเกมเลย ซึ่งถูกกว่าราคาบน Steam ครึ่งนึงเลยทีเดียว (ราคาบน Steam: FC4, ACU)

ใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์

อ่านเพิ่มเติม

StarCraft 2 ทั้งสองภาคปรับราคาเหลือ $19.99 (ประมาณ 650 บาท) ราคาแบบกล่องในไทยปรับเหลือ 782 บาท

StarCraft II

ข่าวดีสำหรับใครที่สนใจซื้อเกม StarCraft 2 ครับ ตอนนี้ Blizzard ปรับราคาเกม StarCraft 2 ทั้งสองภาคอย่างถาวรแล้ว โดยลดลงมาจากเดิมครึ่งนึงเลยคือ $39.99 เหลือ $19.99 ถ้าเทียบราคาเป็นเงินไทยก็ประมาณ 650 บาท สามารถกดซื้อผ่านเว็บได้เลย

อ่านเพิ่มเติม