ผลวิจัยชี้ การเล่นเกมที่ผู้เล่นต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกัน มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมอง

กลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก เปิดเผยผลการวิจัยพบว่า การเล่นเกมที่ผู้เล่นต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกัน (Multitasking) มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมอง โดยนอกจากจะช่วยให้เล่นเกมได้ดีขึ้นแล้วยังมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย

นักวิจัยได้ใช้เกมชื่อ NeuroRacer (ตามคลิปวิดีโอด้านบน) ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดสอบ เกมนี้จะเป็นเกมขับรถ ให้ผู้เล่นสังเกตสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนจอแล้วกดปุ่มให้ถูกต้อง โดยในการทดลองนี้ นักวิจัยได้ใช้วิธี Electroencephalography ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นรอบๆ ศีรษะของผู้เล่นในขณะที่เล่นเกม

230px-EEG_cap

ภาพการทดลอง Electroencephalography (ที่มา – Wikipedia)

ในการทดลอง นักวิจัยได้ให้อาสาสมัครอายุ 60-80 ปีมาทดลองเล่นเกมดังกล่าว ผลการทดลองพบว่าคลื่นสมองของผู้สูงอายุในระหว่างที่เล่นเกมนั้นมีลักษณะคล้ายกับคลื่นสมองของคนวัยผู้ใหญ่ หลังจากนั้นทางนักวิจัยได้ทดลองให้ผู้สูงอายุเหล่านี้เล่นเกมดังกล่าวแข่งกับคนวัยหนุ่มที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อน ซึ่งก็พบว่าผู้สูงอายุที่เล่นเกมสามารถทำคะแนนได้ดีกว่า

นอกจากนี้ นักวิจัยยังพบว่า ผลจากการเล่นเกมยังช่วยให้การทำงานอื่นๆ ในชีวิตประจำวันที่นอกเหนือจากการเล่นเกม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพบว่าความสามารถที่เพิ่มขึ้นนี้ยังคงอยู่กับกลุ่มอาสาสมัครถึง 6 เดือนหลังจากที่การทดสอบเสร็จสิ้นลงแล้ว

ผลการวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Nature ฉบับวันที่ 5 กันยายน 2556

05games-popup

ที่มา – Polygon, New York Times

Author

Bigta

เล่นเกมมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่ง :3