Nintendo ประกาศปลดพนักงานร่วม 320 ตำแหน่ง

nintendo-logo-for-post

Nintendo of Europe ได้ยืนยันกับทาง Kotaku ว่าบริษัทได้ทำการปลดพนักงานออกกว่า 320 ตำแหน่ง การปลดพนักงานครั้งนี้นับรวมถึงพนักงาน 130 ตำแหน่งที่ประกาศปลดออกไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วย โดยพนักงานทั้งหมดที่โดนปลดนี้จะยุติการทำงานกับทาง Nintendo ในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ (สิ้นเดือนนี้นั่นเอง)

เชื่อกันว่า 190 ตำแหน่งที่ถูกประกาศปลดเพิ่มเติมนี้ เป็นตำแหน่งที่อยู่ภายในแผนก Localisation Development (ELD) ใน Nintendo of Europe โดยทาง Nintendo ให้เหตุผลว่าเป็น “มาตรการหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจในยุโรปปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป”

Nintendo ระบุว่าพวกเขาเห็นควรว่าจำเป็นต้องมีการปลดพนักงานหลายคนที่ถูกจ้างมาสำหรับการแปลภาษาและการทดสอบระบบ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้นและจะเป็นผลดีต่องบประมาณของบริษัทในระยะยาว โดยงานในตำแหน่งที่ถูกปลดออกไปนั้นทาง Nintendo จะเปลี่ยนไปใช้การ Outsource (การจ้างบริษัทภายนอกทำงาน) แทนเมื่อมีความจำเป็น

ที่มา: IGN

Author

Bigdragon

Play Football Manager since CM era.