Steam ยกเลิกคีย์เกม RIFT: Ultimate Edition เนื่องจากตั้งราคาผิด ประกาศคืนเงินให้กับผู้ที่ซื้อไปแล้ว

rift-ultimate-edition

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทาง Steam ได้ตั้งราคาเกม RIFT: Ultimate Edition ในประเทศไทยผิดไปจากที่ควรจะเป็น คือลดเหลือ 24.69 บาท ซึ่งก็ได้มีคนกดซื้อกันไปมากมาย แต่วันต่อมาทางผู้พัฒนาเกม RIFT ได้ยกเลิกคีย์ดังกล่าวและประกาศให้ผู้ที่กดซื้อไปแล้วขอเงินคืนจาก Steam

ล่าสุดวันนี้ทาง Steam ได้ส่งอีเมลมายังผู้ที่กดซื้อเกม RIFT: Ultimate Edition ไปเมื่อตอนตั้งราคาผิดว่าขอยกเลิกการซื้อและจะคืนเงินให้ ปัจจุบันเกม RIFT: Ultimate Edition ยังขึ้นอยู่ในหน้า Steam Store แต่ไม่สามารถกดซื้อได้แล้ว

steam-rift-refund

ที่มา – อีเมลประชาสัมพันธ์จาก Steam

Author

Bigta

เล่นเกมมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่ง :3