Priston Tale Online เกมเก่าเล่าใหม่เปิด Closed Beta แล้ววันนี้

Priston Tale Online (PTO) ถือได้ว่าเป็นเกมออนไลน์ที่เปิดบริการในประเทศไทยเกมแรก ๆ แต่ดูเหมือนว่าความนิยมในตัวเกมช่วงนั้นค่อนข้างจะน้อย และทำให้ PTO ต้องปิดบริการลงไป แต่ก็ถือได้ว่า PTO เป็นต้นแบบของ

อ่านเพิ่มเติม