Legendary ประกาศเลื่อนกำหนดฉาย Warcraft และ Pacific Rim 2

แฟนๆ Warcraft และ Pacific Rim ต้องอดทนกันเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจาก ทางค่าย Legendary ได้ออกมาประกาศเลื่อนวันกำหนดฉายออกไปอีกดังนี้

Warcraft จะเลื่อนจากกำหนดฉายเดิมคือวันที่ 11 มีนาคม 2016 ไปเป็นวันที่ 10

อ่านเพิ่มเติม